Kreativa Europa MEDIA

Validering av organisationsuppgifter och utnämning av LEAR

Har du sökt stöd från Kreativa Europa och fått ett mail från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni ombeds komplettera uppgifter kring er organisation eller utse en LEAR? Läs då vidare nedan.

Validering av organisationsuppgifter

Du som sökt stöd från Kreativa Europa har inför ansökan fått ett PIC-nummer. Så småningom så kommer de uppgifter ni lämnat att verifieras och ni kan under denna process kunna komma att bli kontaktade för kompletteringar. Valideringen sköts centralt av ett team som arbetar med samtliga EU-program, därför är informationen från dem standardiserad.


Utnämning av LEAR

Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som kan gå in och ändra bolagsuppgifterna efter att Bryssel validerat bolaget. Alltså bör det vara en person på bolaget som är permanent och inte den som är ansvarig för en ansökan. T ex VD-sekreterare eller annan administrativ personal. 


På denna webbplats hittar du svar på vanliga frågor i processen:

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual

Skriv ut