Produktions- och utvecklingsstöd
Hanna Sohlberg
Foto: Joakim Rang Strand

Moving Sweden Hanna Sohlberg

Hanna Sohlberg är från och med den 15 februari 2022 Filminstitutets filmkonsulent för Moving Sweden.

Hanna Sohlberg är född 1975. Hon läste kulturvetarlinjen på Lunds universitet och har utbildningar inom manusförfattande, mentorskap och talangutveckling. Hanna har varit verksam inom Skånes filmregion i dryga femton år och varit kortfilmskonsulent på Film i Skåne i åtta år. Mellan åren 2013 och 2021 har hon i olika roller arbetat med långfilm, bland annat som processledare, långfilmskonsulent och projektledare.

Sen 2015 är hon Head of Talent Development på Film i Skåne och identifierar talanger och nyckelkompetenser i filmbranschen. Hon samverkar på regional, nationell och internationell nivå med festivaler, filmfonder, filminstitut, tv-kanaler och andra nätverk för att utveckla och stärka filmare. Hon har initierat och drivit omfattande talangprogram för regissörer, producenter och manusförfattare.

Hanna har tidigare varit projektledare för talangutveckling på Filminstitutet och genomfört en bred kartläggning och analys av svensk talang, bland annat med förslag till framtida stöd. Bland övriga uppdrag finns arbeten inom större internationella pitch- och talangprojekt vid filmfestivaler som Cannes och Haugesund, samt en rad förtroendeuppdrag bland annat som vicepresident i Screen Talent Europe.

Hanna Sohlberg

Hanna Sohlberg

Filmkonsulent Moving Sweden

Tel: 08-665 12 75

hanna.sohlberg@filminstitutet.se

Skriv ut