Produktions- och utvecklingsstöd

Stödgivning med anledning av covid-19

Den här sidan uppdateras löpande med information om de åtgärder Svenska Filminstitutet vidtar med anledning av covid-19. Senast uppdaterad 2022-07-13.

Byt sida

Filminstitutet har med anledning av de negativa effekterna av covid-19 på svensk filmbransch vidtagit en rad åtgärder för att underlätta. Åtgärderna på samtliga stödgivningsområden gäller tills vidare. Detaljerad information om hur enskilda stöd påverkas publiceras på respektive stödgivningsområde allteftersom de färdigställs.

För frågor om enskilda stöd kontakta aktuell handläggare. Kontaktuppgifter finns på respektive stödgivningsområdes hemsida.

Covid-19 relaterade stöd, sökbara

Det finns inga sökbara stöd.

Tidigare stöd med extra krismedel, ansökningstid utlöpt

Produktionsstöd

Villkor för utökat produktionsstöd, lång spelfilm, med anledning av covid-19 (deadline 1 augusti, 2020) 

Villkor för utökat produktionsstöd, dokumentär, med anledning av covid-19 (deadline 1 augusti, 2020)

Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19 (deadline 8 juni, 2020) 

Villkor för utökat produktionsstöd, dokumentär, med anledning av covid-19 (deadline 1 december, 2020) 

Villkor för utökat produktionsstöd, lång spelfilm, med anledning av covid-19 (deadline 1 december, 2020)

Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19 (deadline 26 november, 2020)

Stöd till svensk dramaserieproduktion med utökade kostnader med anledning av covid-19 (deadline 26 november, 2020)

Talent to Watch (deadline 22 mars, 2021)

Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19 - lång spelfilm (deadline 30 april, 2021)

Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19 - lång dokumentärfilm (deadline 30 april, 2021)

Villkor för utökat produktionsstöd, lång spelfilm, med anledning av covid-19 (november 2020 - mars 2021) (deadline 1 maj, 2021)

Villkor för utökat produktionsstöd, dokumentär, med anledning av covid-19 (november 2020 - mars 2021) (deadline 1 maj, 2021)

Villkor för utökat produktionsstöd, kortfilm, med anledning av covid-19 (12 mars - 31 december 2020) (deadline 1 maj, 2021)

Stöd till förändrade villkor lång spelfilm för perioden 1 april – 31 augusti 2021 (deadline 1 september, 2021)

Stöd till förändrade villkor lång dokumentärfilm för perioden 1 april – 31 augusti 2021 (deadline 1 september, 2021)

Stöd till förändrade villkor kortfilm för perioden 1 januari –31 augusti 2021 (deadline 1 september, 2021)

Stöd till svensk dramaserieproduktion med utökade kostnader med anledning av covid-19 – 2021 (deadline 1 oktober, 2021)

Stöd till filmprojekt baserat på simulerade bruttobiljettintäkter avseende visning på svod, tillfällig PRS med anledning av covid-19 (deadline 31 oktober, 2021)

Stöd till förändrade villkor lång spelfilm för perioden 1 september - 31 december (deadline 10 januari, 2022)

Stöd till förändrade villkor lång dokumentärfilm för perioden 1 september - 31 december (deadline 10 januari, 2022)

Stöd till förändrade villkor kortfilm för perioden 1 september - 31 december (deadline 10 januari, 2022)

Stöd till svensk dramaserieproduktion med utökade kostnader med anledning av covid-19 (deadline 31 mars, 2022)

Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19 (deadline 10 april, 2022)

Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende lång spelfilm – omgång 2  (deadline 29 april, 2022)

Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende dokumentärfilm – omgång 2  (deadline 29 april, 2022)

Stöd till filmprojekt baserat på simulerade bruttobiljettintäkter avseende visning på svod, tillfällig PRS med anledning av covid-19 (deadline 30 juni, 2022)

Stöd till stabilisering och omställning för biografer för perioden 1 april - 30 juni (sökbar från och med 16 augusti, 2022)

Stöd till förändrade villkor kortfilm - perioden 1 januari till 30 juni 2022 (deadline 30 augusti, 2022)

Stöd till förändrade villkor lång dokumentärfilm - perioden 1 januari till 30 juni 2022 (deadline 30 augusti, 2022)

Stöd till förändrade villkor lång spelfilm - perioden 1 januari till 30 juni 2022 (deadline 30 augusti, 2022)

Stöd till förändrade villkor kortfilm - perioden 1 juli till 30 oktober 2022 (deadline 30 november, 2022)

Stöd till förändrade villkor lång dokumentärfilm - perioden 1 juli till 30 oktober 2022 (deadline 30 november, 2022)

Stöd till förändrade villkor lång spelfilm - perioden 1 juli till 30 oktober 2022 (deadline 30 november, 2022)

Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende dokumentärfilm, omgång 3 (deadline 28 november 2022)

Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende lång spelfilm, omgång 3 (deadline 28 november 2022)

Distribution och visning

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 (biografer och filmfestivaler, deadline 5 maj, 2020)

Stöd till distribution och visning - årligt stöd. Särskild utlysing med anledning av covid-19 (distributörer, deadline 5 maj, 2020)

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 (biografer, deadline 26 oktober 2020)

Stöd till distribution och visning - årligt stöd. Särskild utlysning hösten 2020 med anledning av covid-19 (distributörer och filmfestivaler, deadline 26 oktober, 2020)

Stöd till biografer för intäktsbortfall med anledning av covid-19 (deadline 18 januari, 2021)

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 för perioden 1 januari - 28 febrauari samt 1 mars - 30 april (biografer, deadline 12 mars, 2021)

Stöd till distribution och visning - årligt stöd. Särskild utlysning våren 2021 med anledning av covid-19 (distributörer, totalt två omgångar, deadline 19 mars, 2021)

Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19 för perioden 1 maj - 30 juni (biografer, totalt tre omgångar, deadline 23 juni, 2021)

Stöd till intäktsbortfall för distributörer (deadline 6 oktober, 2021)

Stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler och visningsorganisationer (deadline 6 oktober, 2021)

Stöd till intäktsbortfall för biografer för perioden 1 juli - 30 september (deadline 22 oktober, 2021)

Stöd till stabilisering och omställning för biografer (deadline 21 januari, 2022)

Stöd till stabilisering och omställning för biografer (deadline 19 april, 2022)

Stöd till intäktsbortfall för film med lanseringsstöd (deadline 19 april, 2022)

Stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler, streamingplattformar och visningsorganisationer (deadline 20 maj, 2022)

 

Återbetalning av krismedel

Nu finns frågor och svar om återbetalning av krismedel sammanställda på Filminstitutets webb, här:

Återbetalning av krismedel

 

Webbinarium om krisstöd för produktionsbolag och film- och dramaserieprojekt (12 november, 2020)

Produktionsstödsenhetens chefer, controllers och handläggare svarar på frågor om det krisstöd för produktionsbolag och film- och dramaserieprojekt i produktion som utlystes 12 november.

Webbinarium (19 oktober, 2020)

Information och svar på frågor om de krisstöd som utlystes den 19 oktober 2020. Medverkar gör Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet, Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd, Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd och Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning. Deltar gör även handläggare vid avdelningen Filmstöd.

Skriv ut