Produktionsstöd

Handläggningstider under jul & nyår

Intake och handläggningstider under Jul & Nyår 2021-2022

Under juluppehållet kommer handläggningstiden för utvecklings- och produktionsstöd att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan 20 december 2021 och 10 januari 2022.
Ansökningar som kommer in under perioden 17 december 2021 – 9 januari 2022 kommer att registreras med handläggningsdatum från den 10 januari 2022. 

För utbetalning innan årsskiftet ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast torsdag 9 december 2021.

Skriv ut