Produktions- och utvecklingsstöd
man dricker ut flaska
Från En runda till av Thomas Vinterberg. Foto: Henrik Ohsten

Internationell samproduktion

Syftet med stödet är att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag samt öka möjligheterna till internationell finansiering och spridning av internationell film i Sverige.

Byt sida

Intake och handläggningstider under jul och nyår

Förlängd handläggningstid
Under jul- och nyårsuppehållet kommer handläggningstiden för stödansökningar att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan 18 december 2023 och 8 januari 2024.
Ansökningar som kommer in under perioden 15 december 2023 – 7 januari 2024 kommer att handläggas från den 8 januari 2024. 

För utbetalning av stöd från Produktionsstödsenheten innan årsskiftet ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast torsdag 7 december 2023.

 

Stöd till internationella samproduktioner - Lång spelfilm

Stöd till internationella samproduktioner - kort spelfilm

Stöd till internationella samproduktioner - dokumentär

Skriv ut