Produktions- och utvecklingsstöd

Kortfilm och nya format (fiktion)

Stöd till produktion av svensk spelfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet. Här hittar du riktlinjer till Filminstitutets alla stöd till kortfilm och andra format (fiktion) samt villkor för satsningar. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd.

Stöd till utveckling av filmprojekt - Kortfilm och nya format  

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Stöd till produktion av filmprojekt - Kortfilm och nya format  

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en variation av berättande i det korta formatet.

Skriv ut