Produktionsstöd

Moving Sweden och Wild Card

Syftet med satsningen Moving Sweden är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk.

Moving Sweden – konsulentskifte
Helen Ahlsson avslutar 15 februari 2022 sitt uppdrag efter drygt sju år som konsulent för debutantsatsningen Moving Sweden. Helens intake stänger 31 december 2021. Den nya konsulenten för Moving Sweden, Hanna Sohlberg, börjar ta emot ansökningar från 15 februari 2022. Observera att årets första deadline för ansökan om produktionsstöd är 1 mars.

Stöd till utveckling av filmprojekt - Moving Sweden

Syftet med stödet är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk.

Stöd till produktion av filmprojekt - Moving Sweden

Syftet med satsningen är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk. 

Stöd till utveckling av filmprojekt - Wild Card

Syftet med stödet är att fånga upp unika filmröster från de olika film- och konstutbildningarna, och att ge de nyexaminerade regissörerna en chans att snabbt komma igång att testa, utforska och filma efter sin utbildning.

Skriv ut