Produktionsstöd

Moving Sweden och Wild Card

Syftet med satsningen Moving Sweden är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk.

Byt sida

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.
För ansökningar som kommer in mellan 19 maj och 15 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.
Ansökningar som kommer in mellan 16 juni och 6 augusti handläggs från och med den 7 augusti

Inga utbetalningar sker under perioden 17 juni – 13 augusti.
För utbetalning innan 17 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 8 juni. Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 14 augusti.

OBS! Ny ansökningstjänst gäller för vissa stöd från och med den 21 juni 2022. Se respektive riktlinje.

Stöd till utveckling av filmprojekt - Moving Sweden

Syftet med stödet är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk.

Stöd till produktion av filmprojekt - Moving Sweden

Syftet med satsningen är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk. 

Stöd till utveckling av filmprojekt - Wild Card

Syftet med stödet är att fånga upp unika filmröster från de olika film- och konstutbildningarna, och att ge de nyexaminerade regissörerna en chans att snabbt komma igång att testa, utforska och filma efter sin utbildning.

Skriv ut