Produktionsstöd

Moving Sweden och Wild Card

Syftet med satsningen Moving Sweden är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk.

Intake och handläggningstider under Jul & Nyår 

Under juluppehållet kommer handläggningstiden för utvecklings- och produktionsstöd att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan 20 december 2021 och 10 januari 2022.
Ansökningar som kommer in under perioden 17 december 2021 – 9 januari 2022 kommer att registreras med handläggningsdatum från den 10 januari 2022. 

För utbetalning innan årsskiftet ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast torsdag 9 december 2021.

Stöd till utveckling av filmprojekt - Moving Sweden

Syftet med stödet är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk.

Stöd till produktion av filmprojekt - Moving Sweden

Syftet med satsningen är att stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten genom att utveckla upphovspersoner och den svenska filmen i hela landet genomhögt kreativt tak och lägre ekonomisk risk. 

Stöd till utveckling av filmprojekt - Wild Card

Syftet med stödet är att fånga upp unika filmröster från de olika film- och konstutbildningarna, och att ge de nyexaminerade regissörerna en chans att snabbt komma igång att testa, utforska och filma efter sin utbildning.

Skriv ut