Produktions- och utvecklingsstöd
flicka rakar annan flicka
Från Comedy Queen av Sanna Lenken. Foto: Ola Kjelbye

Övriga stöd

Här hittar du Filminstitutets övriga stöd samt tidigare satsningar.

Byt sida

Stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat

Syftet med stödet är att premiera kvalitet och utveckla svensk film baserat på enskilda filmprojekts nationella och internationella framgångar och genomslag.

Stöd till filmprojekt - Publikrelaterat stöd/PRS

Syftet med stödet är att bidra till en stark och dynamisk filmbransch och att underlätta finansiering av ny svensk film.

Stöd till utveckling - slate för produktionsbolag 

Syftet med stödet är att skapa goda förutsättningar för svenska produktionsbolag att utveckla och stärka den svenska filmen i enlighet med målen för svensk film.

Stöd till ökad kompetens inom utveckling och produktion

Syftet med stödet är att höja kompetensen för professionellt verksamma inom svensk filmbransch för att stärka den svenska filmen genom fortbildning och liknande.

Skriv ut