Produktions- och utvecklingsstöd
flicka rakar annan flicka
Från Comedy Queen av Sanna Lenken. Foto: Ola Kjelbye

Övriga stöd

Här hittar du Filminstitutets övriga stöd samt tidigare satsningar.

Byt sida

Intake och handläggningstider under jul och nyår

Förlängd handläggningstid
Under jul- och nyårsuppehållet kommer handläggningstiden för stödansökningar att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan 18 december 2023 och 8 januari 2024.
Ansökningar som kommer in under perioden 15 december 2023 – 7 januari 2024 kommer att handläggas från den 8 januari 2024. 

För utbetalning av stöd från Produktionsstödsenheten innan årsskiftet ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast torsdag 7 december 2023.

Stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat

Syftet med stödet är att premiera kvalitet och utveckla svensk film baserat på enskilda filmprojekts nationella och internationella framgångar och genomslag.

Stöd till filmprojekt - Publikrelaterat stöd/PRS

Syftet med stödet är att bidra till en stark och dynamisk filmbransch och att underlätta finansiering av ny svensk film.

Stöd till kontinuitet - Produktionsbolag

Syftet med stödet är att skapa goda förutsättningar för oberoende svenska produktionsbolag att utveckla och stärka den svenska filmen i enlighet med målen för svensk film. Stödet ska möjliggöra för bolaget att höja kompetensen, säkra återväxten samt underlätta kontinuerlig projektutveckling.  

Stöd till ökad kompetens inom utveckling och produktion

Syftet med stödet är att höja kompetensen för professionellt verksamma inom svensk filmbransch för att stärka den svenska filmen genom fortbildning och liknande.

Skriv ut