Produktionsstöd

Datum för sommaruppehåll och handläggning av ansökningar

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.

För ansökningar som kommer in mellan 19 maj och 15 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.

Ansökningar som kommer in mellan 16 juni och 6 augusti handläggs från och med den 7 augusti

Inga utbetalningar sker under perioden 17 juni – 13 augusti.

För utbetalning innan 17 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 8 juni.
Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 14 augusti.

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Skriv ut