Produktionsstöd
Children of the Enemy
Ur Children of the Enemy (2021), en dokumentär av Gorki Glaser-Müller

Stöd till dokumentärfilm

Stöd till produktion av svensk dokumentärfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet. Här hittar du riktlinjer till Filminstitutets alla stöd till filmproduktion samt villkor för satsningar. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd.

Intake och handläggningstider under Jul & Nyår

Under juluppehållet kommer handläggningstiden för utvecklings- och produktionsstöd att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan 20 december 2021 och 10 januari 2022.
Ansökningar som kommer in under perioden 17 december 2021 – 9 januari 2022 kommer att registreras med handläggningsdatum från den 10 januari 2022. 

För utbetalning innan årsskiftet ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast torsdag 9 december 2021.

Filminstitutet fortsätter sitt arbete med framtagning, utlysning och handläggning av särskilt krisstöd under 2021.

Arbetet innebär följande:

  • Svarstider gällande e-post och telefon blir längre
  • Aktiva ansökningar kan ta längre tid att handlägga/komma till beslut
  • Nya ansökningar till Filminstitutets reguljära stöd tar längre tid att handlägga
  • Handläggning av rekvisitioner kan ta längre tid
  • Handläggning av inlämnade redovisningar tar längre tid

Frågor angående ovanstående skickas till Richard Stones, Chef Administration Produktionsstödsenheten: richard.stones@filminstitutet.se

Stöd till utveckling av filmprojekt

Dokumentär

Syftet med stödet är att
genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm
med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken. 

Stöd till produktion av filmprojekt 

Dokumentär

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken.

Stöd till Internationella samproduktioner

Syftet med stödet är att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag samt öka möjligheterna till internationell finansiering och spridning av internationell film i Sverige. 

Skriv ut