Produktions- och utvecklingsstöd
gamla cheerleaders
Från Calendar Girls av Love Martinsen och Maria Loohufvud. Foto: Love Martinsen

Dokumentärfilm

Stöd till produktion av svensk dokumentärfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet. Här hittar du riktlinjer till Filminstitutets alla stöd till filmproduktion samt villkor för satsningar. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd.

Byt sida

Intake och handläggningstider under jul och nyår

Förlängd handläggningstid
Under jul- och nyårsuppehållet kommer handläggningstiden för stödansökningar att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan 18 december 2023 och 8 januari 2024.
Ansökningar som kommer in under perioden 15 december 2023 – 7 januari 2024 kommer att handläggas från den 8 januari 2024. 

För utbetalning av stöd från Produktionsstödsenheten innan årsskiftet ska erforderliga handlingar (inklusive rekvisition) vara oss tillhanda senast torsdag 7 december 2023.

 

Stöd till utveckling av filmprojekt - Dokumentär

Syftet med stödet är att
genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm
med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken. 

Stöd till produktion av filmprojekt - Dokumentär 

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken.

Stöd till filmprojekt - Marknadsstöd

Syftet med stödet är att bredda repertoaren och öka genrespridningen genom att stödja filmer av hög kvalitet med stark publikpotential och stor förankring på den nationella marknaden. Med det menas att filmen ska ha hög igenkänningsfaktor, populärkulturella aspekter, relevant tematik, originalitet och ett brett tilltal i utförandet samt hantverksskicklig verkshöjd.

Stöd till utveckling - Slatestöd

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen och bidra till målen för svensk film genom att skapa utrymme och kontinuitet för enskilda etablerade upphovspersoner i tidig utveckling. Att möjliggöra för enskilda upphovspersoner att pröva idéer i ett tidigt skede. 

Stöd till utveckling av filmprojekt - Wild Card

Syftet med stödet är att fånga upp unika filmröster från de olika film- och konstutbildningarna, och att ge de nyexaminerade regissörerna en chans att snabbt komma igång att testa, utforska och filma efter sin utbildning.

Skriv ut