Produktions- och utvecklingsstöd
gamla cheerleaders
Från Calendar Girls av Love Martinsen och Maria Loohufvud. Foto: Love Martinsen

Dokumentärfilm

Stöd till produktion av svensk dokumentärfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet. Här hittar du riktlinjer till Filminstitutets alla stöd till filmproduktion samt villkor för satsningar. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd.

Byt sida

Stöd till utveckling av filmprojekt - Dokumentär

Syftet med stödet är att
genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm
med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken. 

Stöd till produktion av filmprojekt - Dokumentär 

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken.

Stöd till filmprojekt - Marknadsstöd

Syftet med stödet är att bredda repertoaren och öka genrespridningen genom att stödja filmer av hög kvalitet med stark publikpotential och stor förankring på den nationella marknaden. Med det menas att filmen ska ha hög igenkänningsfaktor, populärkulturella aspekter, relevant tematik, originalitet och ett brett tilltal i utförandet samt hantverksskicklig verkshöjd.

Stöd till utveckling - Slatestöd

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen och bidra till målen för svensk film genom att skapa utrymme och kontinuitet för enskilda etablerade upphovspersoner i tidig utveckling. Att möjliggöra för enskilda upphovspersoner att pröva idéer i ett tidigt skede. 

Stöd till talangutveckling

Moving Sweden - riktar sig till upphovspersoner som är i början av sin filmiska karriär, oavsett ålder, men som redan har uppvisat sin filmiska röst.
Wild Card - riktar sig till nyexaminerade regissörer från de olika film- och konstutbildningarna.
Talangutveckling i hela landet - riktar sig till organisationer verksamma inom filmområdet med förutsättningar att bidra till talangutveckling.

 

Skriv ut