Produktionsstöd
Children of the Enemy
Ur Children of the Enemy (2021), en dokumentär av Gorki Glaser-Müller

Stöd till dokumentärfilm

Stöd till produktion av svensk dokumentärfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet. Här hittar du riktlinjer till Filminstitutets alla stöd till filmproduktion samt villkor för satsningar. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd.

Byt sida

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden.
För ansökningar som kommer in mellan 19 maj och 15 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.
Ansökningar som kommer in mellan 16 juni och 6 augusti handläggs från och med den 7 augusti

Inga utbetalningar sker under perioden 17 juni – 13 augusti.
För utbetalning innan 17 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 8 juni. Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 14 augusti.

OBS! Ny ansökningstjänst gäller för vissa stöd från och med den 21 juni 2022. Se respektive riktlinje.

Stöd till utveckling av filmprojekt

Dokumentär

Syftet med stödet är att
genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm
med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken. 

Stöd till produktion av filmprojekt 

Dokumentär

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk dokumentärfilm med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken.

Stöd till Internationella samproduktioner

Syftet med stödet är att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag samt öka möjligheterna till internationell finansiering och spridning av internationell film i Sverige. 

Stöd till filmprojekt - Marknadsstöd

Syftet med stödet är att bredda repertoaren och öka genrespridningen genom att stödja filmer av hög kvalitet med stark publikpotential och stor förankring på den nationella marknaden. Med det menas att filmen ska ha hög igenkänningsfaktor, populärkulturella aspekter, relevant tematik, originalitet och ett brett tilltal i utförandet samt hantverksskicklig verkshöjd. 

Skriv ut