Produktionsstöd
Filmteam i silhuett på avstånd mot en färggrann kvällshimmel
Inspelningsbild från UFO Sweden, manus och regi Crazy Pictures Foto: WePix

Stöd till spelfilm

Stöd till produktion av svensk spelfilm hanteras av Filminstitutets produktionsstödenhet. Här hittar du riktlinjer till Filminstitutets alla stöd till filmproduktion samt villkor för satsningar. Mer information och kontaktperson hittar du på sidan för respektive stöd.

OBS! Ny ansökningstjänst gäller för vissa stöd från och med den 21 juni 2022. Se respektive riktlinje.

Filminstitutet fortsätter sitt arbete med framtagning, utlysning och handläggning av särskilt krisstöd under 2022.

Arbetet innebär följande:

  • Svarstider gällande e-post och telefon blir längre
  • Aktiva ansökningar kan ta längre tid att handlägga/komma till beslut
  • Nya ansökningar till Filminstitutets reguljära stöd tar längre tid att handlägga
  • Handläggning av rekvisitioner kan ta längre tid
  • Handläggning av inlämnade redovisningar tar längre tid

Frågor angående ovanstående skickas till Richard Stones, Chef Administration Produktionsstödsenheten: richard.stones@filminstitutet.se

Stöd till utveckling av filmprojekt

Kortfilm och nya format  

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Lång spelfilm

Syftet med stödet är att stärka den svenska filmen genom att ge producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla projekt från idé fram till produktion.

Stöd till produktion av filmprojekt 

Kortfilm och nya format  

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en variation av berättande i det korta formatet.

Lång spelfilm

Syftet med stödet är att genom svensk filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk film inom alla genrer med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för publiken.

Stöd till filmprojekt - Marknadsstöd

Syftet med stödet är att bredda repertoaren och öka genrespridningen genom att stödja filmer av hög kvalitet med stark publikpotential och stor förankring på den nationella marknaden. Med det menas att filmen ska ha hög igenkänningsfaktor, populärkulturella aspekter, relevant tematik, originalitet och ett brett tilltal i utförandet samt hantverksskicklig verkshöjd. 

Stöd till Internationella samproduktioner

Syftet med stödet är att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag samt öka möjligheterna till internationell finansiering och spridning av internationell film i Sverige. 

Skriv ut