Produktions- och utvecklingsstöd

Intyg om godkänd samproduktion och Certificate of Origin

Sverige anslöt sig till Europarådets konvention om samproduktioner (ETS 147) redan då den instiftades 1994.

Konventionen är ett verktyg för att bedöma multilaterala europeiska samproduktioner (där tre eller fler länder samproducerar) men kan även tillämpas bilateralt om det saknas bilaterala avtal mellan länderna i fråga. Syftet är att produktioner som uppfyller konventionens krav erkänns som en officiell samproduktion i respektive land och får tillgång till dess stödordningar. Begränsningar kan förekomma. Eurimages kräver också att de produktioner som får stöd är officiella samproduktioner.

För att begära intyg om godkännande från Svenska Filminstitutet

Blankett för begäran (nedan) och samtliga bilagor (enligt nedan) måste vara oss tillhanda i god tid. För att bli godkänd och erhålla ett "ETS-intyg" måste produktionen uppfylla de villkor som konventioner ställer, för mer information se konventionstexten (nedan).

Provisional status

begär man innan man går i produktion, det är ett preliminärt godkännande.

Final status

begär man vid projektets avslut och kräver även en godkänd slutredovisning.

Bilagor

  1. Finansieringsplan (för provisional status)/slutredovisning (för final status)
  2. Tidplan, inspelningsplan.
  3. En komplett lista över teknisk/konstnärlig medverkan från varje land
  4. Rättighetsavtal, manusavtal
  5. Samproduktionsavtal som inkluderar klausuler angående fördelning av intäkter och territorier, mellan samtliga parter.
  6. Poängblankett (se nedan)
  7. Manus
  8. Om Sverige är minoritetsland: intyg från det största landets motsvarande myndighet om godkännande.

Det går bra att skicka ansökan digitalt, vilket även gäller intyg för Nationell certifiering/Certificate of Origin.

Bilateralt godkännande

Sverige har bilateralt avtal med följande länder: Frankrike, Israel, Italien, Kanada och Tyskland. Blankett för begäran (nedan) och samtliga bilagor (se blankett) måste vara oss tillhanda i god tid. För att bli godkänd måste produktionen uppfylla de villkor som det bilaterala avtalet ställer. För mer information kontakta handläggare.

Certificate of Origin

För att begära ett Certificate of Origin, fyll i nedanstående blankett och bifoga efterfrågade bilagor (se blankett). Begäran skickas till prodstodansokan@filminstitutet.se

För film som erhållit stöd till produktion från år 2010 och framåt så räcker det med att mejla en förfrågan till prodstodansokan@filminstitutet.se och uppge titel, produktionsbolag och premiärdatum.

Annelie Juliusson

Annelie Juliusson

Handläggare, Publikrelaterat stöd (PRS), Intyg, Bolagsslate

Tel: 08-665 12 32

annelie.juliusson@filminstitutet.se

Skriv ut