Produktionsstöd

Talang/Talent to Watch

Byt sida

OBS! Ny ansökningstjänst gäller för vissa stöd från och med den 21 juni 2022. Se respektive riktlinje.

Stöd till talangutveckling med anledning av covid-19

Syftet med detta krisstöd, som startade 2021 och löper över tre år, är att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av covid-19-pandemin.

Med nya röster/talanger menas i detta fall producenter, manusförfattare och regissörer, som ännu inte har hittat sin väg in i den svenska filmens ekosystem.

Talent to Watch - regionalt stöd
Talent to Watch - produktion av lång spelfilm
Talent to Watch - produktion av dokumentärfilm

 

Stöd till talangutveckling i hela landet

Syfte är att stärka den svenska filmen genom att bidra till talangutveckling i hela landet och öka utbytet av kunskap och erfarenhet för aktörer verksamma inom filmområdet.

Skriv ut