Produktions- och utvecklingsstöd
stort gruppmöte i naturen
Talangdagarna på Fårö. Foto: Film på Gotland

Regional talangutveckling

Byt sida

Stöd till talangutveckling med anledning av covid-19

Syftet med detta krisstöd, som startade 2021 och löper över tre år, är att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av covid-19-pandemin.

Med nya röster/talanger menas i detta fall producenter, manusförfattare och regissörer, som ännu inte har hittat sin väg in i den svenska filmens ekosystem.

Stöd till Talent to Watch - Regionalt stöd
Stöd till Talent to Watch - Produktion av lång spelfilm
Stöd till Talent to Watch - Produktion av dokumentärfilm

 

Stöd till talangutveckling i hela landet

Syfte är att stärka den svenska filmen genom att bidra till talangutveckling i hela landet och öka utbytet av kunskap och erfarenhet för aktörer verksamma inom filmområdet.

Skriv ut