Produktionsstöd

Talang

Stöd till talangutveckling med anledning av covid-19 - Talent to Watch

Syfte med detta krisstöd är att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet får möjligheter att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots utmanande tider på grund av Covid-19-pandemin. Med nya röster/talanger menas i detta fall producenter, manusförfattare och regissörer, som ännu inte har hittat vägen in i den svenska filmproduktionens ekosystem.

Stöd till talangutveckling i hela landet

Syfte är att stärka den svenska filmen genom att bidra till talangutveckling i hela landet och öka utbytet av kunskap och erfarenhet för aktörer verksamma inom filmområdet.

Skriv ut