Produktions- och utvecklingsstöd

Tidigare satsningar

Byt sida

Stöd till utveckling av filmprojekt - Corona 2020

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att ge stöd till manusutveckling av åtta korta spelfilmer som skildrar vår samtid i coronavirusets skugga 2020.

Stöd till produktion av filmprojekt - Glöd

Syftet med stödet är att främja film som delvis eller helt innehåller något av de nationella minoritetsspråken och därigenom breddar bilden av Sverige och Sveriges nationella minoriteter genom att ge stöd till tio dokumentära kortfilmer.

Stöd till produktion av filmprojekt - 2121

Syftet med stödet är att stärka den svenska kortfilmen genom att låta sex etablerade filmare göra kortfilm om framtiden.

Stöd till utveckling av filmprojekt - Manussatsning 2019-2020

Syftet med stödet är att stärka den publika svenska filmen samt att öka jämställdheten och mångfalden av berättelser genom att ge kvinnliga manusförfattare möjlighet att utveckla filmprojekt med en tänkt budget över 30 miljoner kronor.

Stöd till produktion av filmprojekt - It’s Love!

Syftet med stödet är att bredda den svenska kortfilmen genom att ge stöd till fem korta kortfilmer i filmgenren romantisk komedi.

Stöd till utveckling av filmprojekt - 
Svensk ungdomsfilm

Syftet med stödet är att utveckla idéer och berättelser som kan attrahera och vara relevanta för den svenska ungdomspubliken på bio. Filmerna ska ha som ambition att nå en stor publik, målet är minst 100 000 besökare.

Satsningar före 2018

Skriv ut