Snabblänkar

Frågor och svar om stöd till filmproduktion

Här får du svar på de vanligaste frågorna om våra stöd till filmproduktion.

Jag har skrivit ett manus som jag vill utveckla. Kan jag söka utvecklingsstöd hos er?

För att söka stöd för långfilm krävs det att man har en etablerad producent som är kopplad till projektet. Har du ett manus så är första steget att hitta en producent. Etablerade manusförfattare och regissörer kan få ett initialt stöd för att arbeta utan producent.

Jag har ett projekt som jag skulle vilja presentera för en konsulent. Kan jag boka ett möte?

Nej, du måste först lämna in en ansökan för projektet, antingen i form av utvecklingsstöd eller produktionsstöd.

Kan jag söka stöd för samma projekt parallellt hos olika konsulenter, eller söka för produktionsstöd hos konsulent och marknadsstöd samtidigt?

Nej man kan inte söka stöd parallellt för samma sak oavsett om det är utvecklingsstöd eller produktionsstöd och oavsett konsulent/marknadsstöd.

Hur ansöker jag och vad ska jag bifoga i min ansökan?

Fyll i ansökningsblanketten som finns under respektive stöd. Skriv sedan ut den och skicka tillsammans med bifogade handlingar. Vilka handlingar som måste ingå i ansökan, står tydligt beskrivet på ansökningsblankettens sista sida.

Hur lång tid tar det innan jag kan få svar på min ansökan till en konsulent?

Behandlingstiden är sex arbetsveckor. Vid semestertid kan behandlingstiden förlängas något.

Kan ni rekommendera några producenter som jag kan skicka mitt manus till?

Det bästa är att tänka ut en film som du tycker om, och som har producerats under de senaste åren. Ta reda på vilken producent det är som gjort den filmen. Du kan hitta adresser till olika produktionsbolag via Producentföreningens hemsida.

Vad är en ”godkänd producent”?

Med producent avses i detta avtal den fysiska person, det bolag eller annan juridisk person som verkställer och har det ekonomiska och konstnärliga huvudansvaret för produktionen av en film genom att projektutveckla, finansiera, inspela, färdigställa och exploatera densamma och som därigenom förvärvar och ansvarar för de i filmverket ingående rättigheterna.

Med etablerad producent avses sådan fysisk person enligt första stycket som har producerat antingen minst två långfilmer eller två dramaserier eller en långfilm och en dramaserie. Produktionerna ska ha genomförts utan anmärkning av teknisk eller ekonomisk art.

Dessutom ska en etablerad producent vara professionellt verksam i film- och tv-branschen och vara knuten till ett produktionsbolag som har film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet. Bolaget ska:

1. ha en väl utvecklad produktionsverksamhet för regelmässig film- eller tv-produktion, eller
2. kunna uppvisa en väl utarbetad och långsiktig plan för såväl produktionsverksamhet som bolagets utveckling generellt. 

Hur definieras "Svensk producent"

Svensk producent: en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas.  

Hur definieras "Debuterande regissör"

Man räknas som regidebutant när man regisserar sin första långa spelfilm, alternativt hybridfilm, som är minst 60 min lång och som har fått giltig distribution. Med giltig distribution menas i detta fall svensk eller internationell distribution på A-festival, via en etablerad Vod-tjänst, i rikstäckande tv och/eller på biograf med öppna visningar under minst sju dagar.

Jag gör en film som ska upp på biograf men som inte fått stöd från någon filmkonsulent.

Kan jag få något stöd i efterhand?
Ja, Publikrelaterat stöd heter den nuvarande formen av efterhandsstöd som baseras på öppna visningar på svenska biografer. Din film måste anmälas till Svenska Filminstitutet – se anmälningsblankett under Publikrelaterat stöd.

Skriv ut