Snabblänkar
Grusväg genom sommaräng
Sommarväg genom åker och äng

Datum för sommaruppehåll och handläggning av ansökningar

Information om kommande deadlines för avdelningen Filmstöd.

Enheten för produktionsstöd och Internationella enheten


Handläggning

Då ingen handläggning sker under juli månad förlängs handläggningstiden.

  • För ansökningar som kommer in mellan 17 maj och 13 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.
  • Ansökningar som kommer in mellan 14 juni och 4 augusti handläggs från och med den 5 augusti

Utbetalning

  • Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 11 augusti.
  • För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni.
  • Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 12 augusti.

Hanna Lejonqvist, filmkonsulent för lång spelfilm, är tillbaka från föräldraledighet den 3 juni. Då avslutar Lena Runge sitt vikariat och Hanna övertar Lenas pågående utvecklingsstödsärenden.

Enheten för distribution och visning


Handläggning

  • Ingen handläggning av ansökningar sker under juli månad.

Utbetalning

  • Ingen utbetalning sker under juli månad. Handläggning av utbetalningar initieras åter den 12/8.

För utbetalning innan sommaren ska erforderliga handlingar för

  • Redovisningar, vara oss tillhanda senast den 21/6.
  • Rekvisitioner, vara oss tillhanda senast den 24/6.

För frågor, kontakta:

Melissa Jonsson, administratör, Internationella enheten
melissa.jonsson@filminstitutet.se, 08 - 665 11 52

Annelie Juliusson, administratör, Produktionsstödsenheten
annelie.juliusson@filminstitutet.se, 08 - 665 12 32

David Sundquist, handläggare, Distribution och visning
david.sundquist@filminstitutet.se, 08 - 665 11 69

Skriv ut