Stöd till internationell lansering och distribution av svensk film

Svenska Filminstitutets internationella enhet ger stöd till internationell lansering och distribution av ny svensk film samt arbetar med att föra ut svensk film internationellt på de olika arenor som festivaler, marknader och andra kulturella och kommersiella arrangemang utgör.