Internationell lansering och distribution
Finklätt folk på röd matta
Teamet bakom Gräns på röda mattan i Cannes. Filmen vann första pris i filmfestivalens sidosektion Un Certain Regard. Foto: Erik Dalström

Begäran om internationell festivaldistribution av svensk film

Filminstitutets internationella enhet arbetar med att föra ut svensk film internationellt, på de olika arenor som festivaler, marknader och andra kulturella och kommersiella arrangemang utgör. Genom Filminstitutets internationella festivaldistribution arbetar enheten tätt med producenter och säljagenter för att den svenska filmen ska nå ut och för att exporten av svensk film ska öka.

Vem kan söka?

Begäran kan sökas av svensk producent av svensk kortfilm, lång spel- och dokumentärfilm.

Med svensk producent avses en person som när ansökan beviljas är stadigvarande bosatt i Sverige eller en juridisk person eller utländskt företags filial som är registrerad här i landet hos behörig myndighet i Sverige när ansökan beviljas. 

Med svensk film avses, enligt förordning (2016:989) om statsbidrag till film, film som har en svensk producent och där den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse.  

För vad kan man söka?

Begäran kan sökas för internationell festivaldistribution av svensk kortfilm, lång spel- och dokumentärfilm. Vid bifallen begäran åtar sig Filminstitutets Internationella enhet att under en överenskommen avtalsperiod:

  1. Vara rådgivande om internationell lanseringsstrategi och arbeta för att få Filmen antagen vid prioriterade internationella filmfestivaler.

  2. Distribuera filmen till internationella filmfestivaler samt andra relevanta filmkulturella evenemang. Filminstitutet erhåller festivalvisningsrättigheterna för Filmen.

  3. Hålla producenten, och i förekommande fall säljagenten, informerad om visningar.

  4. Enbart distribuera material till festival efter godkännande från producenten och i förekommande fall säljagenten.

  5. Ansvara för upplåtelse av filmens visningsrättigheter till aktuell festival.

  6. Eventuella visningsavgifter tillkommer producenten, eller i förekommande fall säljagenten. Förhandling av visningsavgift utförs av producenten, eller i förekommande fall av säljagenten.

När och hur söker man?

En begäran kan göras löpande via Filminstitutets ansökningstjänst (se länk längst ner på sidan). Vi tar inte emot material via WeTransfer, eller liknande tjänster.

När begäran har registrerats kommer ett bekräftelsemejl till den e-postadress som angivits i formuläret. Om sökanden inte fått bekräftelsemejl så snart som anses vara möjligt efter inskick, vänligen kontakta ansokansupport@filminstitutet.se. Observera att en ofullständig begäran inte kommer att behandlas.

Hur bedöms inkommen begäran?

Vid bedömning av inkommen begäran tas utgångspunkt i följande kvalitetskriterier: hantverksskicklighet, angelägenhet, originalitet samt internationell potential.

Dessutom är följande faktorer av betydelse vid bedömning av ansökan:

  • Att filmen vid begäranstillfället inte har visats i något publikt sammanhang, vare sig i biograf eller online, utanför landets gränser.
  • Att filmen vid begäranstillfället inte är äldre än sex månader.

Hur fattas beslut?

Begäran bereds på Filminstitutets internationella enhet av ansvarig handläggare. Ett beslutsmeddelande skickas till den e-post som angetts i begäran.

Begäran och beslut sker löpande.

Handläggningstiden för Begäran är sex veckor

Beslutet är slutgiltigt och går inte att överklaga.

Melissa Jonsson

Administratör

Tel: +46 8 665 11 52

melissa.jonsson@filminstitutet.se

Skriv ut